Жарыя
Жарыя

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агентиги Жалал-Абад облусунун белгилүү бир мергенчилик жерлеринде мергенчилик чарба ишин жүргүзүү укугун юридикалык жактарга берүүгө кайрадан конкурс жарыялайт

 

Лоттордун номерлери

Мергенчилик жерлердин учаткаларынын номерлери жана жайгашкан аймагынын аталашы

Участоктун аянты

(га)

1

1

№ 4, Токтогул району

235 149,4

2

2

№ 5, Токтогул району

220 136,0

 

Конкурска жетекчисинде «А» жана «Б» категориялары көрсөтүлгөн мамлекеттик мергенчилик ырастамасы бар жана уюштуруу документтеринде алардын ишинин багыты аңчылык жана мергенчилик чарбасын жүргүзүү чөйрөсүнө  багытталгандыгы бар экендигин ырастаган юридикалык жактар катыша алышат.

Бишкек шаары М. Горький көчөсү 142, 4-кабат 410-кабинет дарегинен конкурска Катышуучулар конкурстук документтин комплекттүү формасын ала алышат, телефондор: № (0312) 46-68-27; 56-14-90

Конкурстук документтердин комплекттүү формасынын наркы 3000,0 сомду түзөт жана ал төмөнкү реквизитеги эсеп счетуна төлөнөт.

Алуучу: Биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаменти.

ИСН/ИНН 02606200810057

БИК 440201

Алуучунун банкы Борбрдук казына (Центральное  казначейство)

Р/счет 4402011000101474

Төлөм коду 14221900

Төлөмдүн багыты конкурстук документтин комплекттүү формасы үчүн

 

Табыштамалар, конкурстук документтер жана кошумча маалыматтар 2020-жылдын 21-октябрынын саат 18-00нө чейин Бишкек шаары М. Горький көчөсү 142, 4-кабат             410-кабинет дарегинде кабыл алынат.

Конкурс 2020-жылдын 19-ноябрында саат 10-00дө, дареги Бишкек шаары М. Горький көчөсү 142, 4-кабатта, (конференц-зал) өткөзүлөт.

Бул кулактандыруу «Эркин-Тоо» газетасынын 2020-жылдын 22-сентябрындагы № 80 саны менен «Акыйкат» газетасынын 2020-жылдын 21-сентябрындагы № 14 санына жана андан сырткары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин (http://ecology.gov.kg/) расмий сайттына лоттордун бөлүнгөндү боюнча картага түшүрүлгөн схемасы менен жайгаштырылгандыгын билдирет.