Жарыя
Жарыя

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агентиги Баткен облусунун белгилүү бир мергенчилик жерлеринде мергенчилик чарба ишин жүргүзүү укугун юридикалык жактарга берүү боюнча кайрадан конкурс жарыялайт

 

Лоттордун номерлери Мергенчилик жерлердин участкаларынын номерлери жана жайгашкан аймагынын аталашы Участоктун аянты

(га)

1 1 № 1, Лейлек району 219 768,8
2 2 № 2, Лейлек району 111 010,1
3 3 № 3, Баткен району 275 776,1
4 4 № 4, Баткен району 282 689,2
5 5 № 5, Кадамжай району 282 973,3
6 6 № 6, Кадамжай району 188 085,6

 

Конкурска жетекчисинде «А» жана «Б» категориялары көрсөтүлгөн мамлекеттик мергенчилик ырастамасы бар жана уюштуруу документтеринде алардын ишинин багыты аңчылык жана мергенчилик чарбасын жүргүзүү чөйрөсүнө багытталгандыгы бар экендигин ырастаган юридикалык жактар катыша алышат.

Бишкек шаары М. Горький көчөсү 142, 4-кабат 410-кабинет дарегинен конкурска Катышуучулар конкурстук документтин комплекттүү формасын ала алышат, телефондор: № (0312) 46-68-27; 56-14-90

Конкурстук документтердин комплекттүү формасынын наркы 3 300,0 сомду түзөт жана ал төмөнкү реквизитеги эсеп счетуна төлөнөт.

Алуучу: Биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары департаменти.

ИСН/ИНН 02606200810057

БИК 440201

Алуучунун банкы Борбрдук казына (Центральное  казначейство)

Р/счет 4402011000101474

Төлөм коду 14221900

Төлөмдүн багыты конкурстук документтин комплекттүү формасы үчүн

 

Табыштамалар, конкурстук документтер жана кошумча маалыматтар                    2021-жылдын 17-февралынын саат 18-00гө чейин Бишкек шаарынын М. Горький көчөсүндөгү № 142, 4-кабаттагы 410-кабинети дарегинде кабыл алынат.

Конкурс төмөндөгүдөй тартипте өткөзүлөт:

– 1 жана 4 лоттор боюнча 2021-жылдын 18-мартында саат 10-00дө, дареги Бишкек шаары М. Горький көчөсү 142, 4-кабат, (конференц-зал);

– 4 жана 6 лоттор боюнча 2021-жылдын 19-мартында саат 10-00дө, дареги Бишкек шаары М. Горький көчөсү 142, 4-кабат, (конференц-зал).

Бул кулактандыруу «Эркин-Тоо» газетасынын 2021-жылдын 19-январындагы № 4 санына жана «Баткен Таңы» газетасынын 2021-жылдын 18-январындагы № 1 санына жайгаштырылды. Мындан сырткары бул кулактандыруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин (http://ecology.gov.kg/) расмий сайттына лоттордун бөлүнгөндү боюнча картага түшүрүлгөн схемасы менен жайгаштырылгандыгын билдирет.