All Posts

Жарыя
Жарыя

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агентиги Жалал-Абад облусунун белгилүү бир мергенчилик жерлеринде мергенчилик чарба ишин жүргүзүү укугун юридикалык жактарга берүүгө кайрадан...

More
Кулактандыруу
Кулактандыруу

  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин атайын конкурстук комиссиясынын Ош облусунун аймагында жайгашкан мергенчилик жерлерге мергенчилик чарба ишин жүргүзүү укугун...

More
Жарыя
Жарыя

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агентиги Баткен облусунун белгилүү бир мергенчилик жерлеринде мергенчилик чарба ишин жүргүзүү укугун юридикалык жактарга берүү боюнча кайрадан...

More
Батыш Тянь-Шандын токойлорунда өрт коопсуздугун күчөтүү
Батыш Тянь-Шандын токойлорунда өрт коопсуздугун күчөтүү

Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги (Мамагенттик) жана БУУӨП егерлер жана токойчулар үчүн өрт коопсуздугу боюнча бир катар тренингдерди өткөрүшүп, Алатай жана Кан-Ачуу жаратылыш парктарына, ошондой эле Токтогул...

More
Батыш Тянь-Шань жапайы жаныбарлардын кышкы «каттоосуна» даярдык көрүүдө
Батыш Тянь-Шань жапайы жаныбарлардын кышкы «каттоосуна» даярдык көрүүдө

Сары–Челек, Падыш–Ата, Дашман, Беш–Арал жана Саймалуу–Таш коруктарына БУУӨП дүрбүлөрдү тапшырды. Алатай жана Кан–Ачуу жаратылыш парктары кошумча уктоочу каптарды жана кышкы чатырларды алышты. Мындай колдоо...

More