All Posts

Батыш Тянь-Шандын токойлорун калыбына келтирүү иштери бүгүнкү күндө толук кандуу уланып жатат.
Батыш Тянь-Шандын токойлорун калыбына келтирүү иштери бүгүнкү күндө толук кандуу уланып жатат.

🌲🌳 Батыш Тянь-Шандын токойлорун калыбына келтирүү иштери бүгүнкү күндө толук кандуу уланып жатат. Алатай жаратылыш паркынын егерлери питомниктерде ак карагайдын, Тянь-Шань карагайынын, кайыңдын, туянын жана ит мурундун үрөндөрүн себишти. Ал эми...

More
Статья Алибекова А.Р., Жалал-Абад. представительство
Статья Алибекова А.Р., Жалал-Абад. представительство

Жаратылышка, жаныбарларга аяр мамиледе бололу Биздин Чаткал районубуз тоолуу аймак болгону менен чыныгы төрт мезгилде кооз жаратылышыбыз, андагы байырлаган жан жаныбарлардын көптеген түрлөрү менен башка жактарга салыштырмалуу айырмаланып келебиз...

More