All Posts

Жарыя

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агентиги Нарын облусунун белгилүү бир мергенчилик жерлеринде мергенчилик чарба ишин жүргүзүү укугун юридикалык жактарга берүү боюнча конкурс...

More
Жарыя

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агентиги Баткен облусунун белгилүү бир

More
Кулактандыруу
Кулактандыруу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин атайын конкурстук комиссиясынын Ош облусунун аймагында жайгашкан мергенчилик жерлерге мергенчилик чарба ишин

More
Кулактандыруу
Кулактандыруу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин атайын конкурстук комиссиясынын

More
Кулактандыруу
Кулактандыруу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин атайын конкурстук комиссиясынын Жалал-Абад облусунун аймагында жайгашкан

More
Жарыя
Жарыя

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агентиги Жалал-Абад облусунун белгилүү бир мергенчилик жерлеринде мергенчилик чарба ишин жүргүзүү укугун юридикалык жактарга берүүгө кайрадан...

More